LEVERANDØR AV KOMPLETTE LØSNINGER INNEN TRANSPORT- OG SILODOSERINGSANLEGG 

 

KONSEPT

AGH Engineering AS har den komplette løsningen

AGH Engineering AS er den komplette leverandør på silo og transportanlegg.

Vi håndterer alle ledd i prosessen fra planlegging og fram til anlegget er i drift.

Prosjektering

Med vår grunnleggende kunnskap om de oppgavene et slikt anlegg skal løse, går vi grundig gjennom monteringssted og transportbehov i nært samarbeid med kunden. 

Produksjon

AGH Engineering AS i samarbeid med FörderTec GmbH egen produksjon av alle typer transportanlegg. I tillegg til dette samarbeider vi med andre ledende produsenter for å oppnå den optimale løsningen for nettopp dine behov.

Montasje og oppstart

AGH Engineering AS besørger montasje og oppstart av det leverte anlegget.

Dokumentasjon

AGH Engineering AS kan også utføre dokumentasjon innen materialhåndtering

 • Prosduksjon

 • SHA - HMS

 • Drift- og vedlikeholdsmanual

 • Kapasitetsberegninger

"Det at vi har internasjonale kontakter utvider mulighetene våre i markedet, og gir oss mange interessante utfordringer"

LEVERANSER

Intern transport av massegods

Stigninger, fall og kurver er alle momenter som er med på å gjøre dosering og transport av massegods til en utfordring.

Forurensning og spill av materialer er elementer som påfører både helsemessige problemer og økonomiske tap for bedriften.

AGH Engineering AS har i samarbeid med FörderTec GmbH i Tyskland arbeidet med disse utfordringene i mer enn 30 år. Vi har, på grunn av inngående kunnskap om disse problemene, konstruert anlegg som ledende bedrifter har stor glede av i dag.

Mottaksanlegg for massegods

Lossing av biler og hjullastere på konvensjonell måte påfører bedriften betydelige tap på flere områder. Store mengder råvarer faller utenfor. Selv om man samler dette opp igjen vil det være utsatt for forurensning fra kjøretøy og andre utenforliggende faktorer. 

Spesielt innenfor næringsmiddelindustrien kan konsekvensene av slik forurensning påføre skade og tap av alvorlig karakter. 

Ved destruksjonsanlegg for avfall er det ofte godset i seg selv som er miljøskadelig. 

Ved bruk av våre konstruksjoner for lukkede mottaksanlegg er det omkringliggende miljø skjermet for dette. Våre mottaksanlegg er meget fleksible når det gjelder kapasitet og størrelser. Ett og samme anlegg konstrueres for å motta gods fra lastebiler og opp til store hjullastere.

Transportanlegg

Avhengig av hva slags materiale som skal transporteres, transportlengde og kapasitet tilbys den optimale løsning. 

I mange tilfeller kombineres forskjellige typer av transportører. 

AGH Engineering AS har i samarbeid med FörderTec GmbH derfor på sitt leveringsprogram både mekaniske og pneumatiske transportanlegg. 

Vårt leveringsprogram omfatter transportskruer, kjedetransportører med spesialkjeder tilpasset materiale og stigning, koppelevatorer med kjetting eller gummibånd for vertikal transport.

Vi tilbyr også pneumatiske kompressoranlegg for transport over lengre strekninger.

I dag benyttes den i trearbeidende industri, næringsmiddelindustrien, kjemisk industri og i stål- og aluminiumsindustrien.

Transportanleggene utføres med de komponenter og i det materiale som kreves for å motstå den slitasje som de blir utsatt for. 

Siloutmatingsanlegg

Avhengig av materiale og kapasitet som skal lagres og mates ut fra silo tilbyr AGH Engineering AS i samarbeid med FörderTec GmbH den optimale løsning for å oppnå en problemfri utmating. 

Vi leverer siloer med flat bunn med mekaniske utmatingssystemer som er spesielt godt egnet for vanskelige materialer som lett danner brobygging i siloen. Utmatingssystemet kan for eksempel være:

 • Stangmateranlegg

 • Gliderammeanlegg

 • Roteranlegg

 • Skruebunn

Siloutmatingsanleggene leveres støvtette for å beskytte det omgivende miljø og utføres med de komponenter og i det materiale som kreves for å motstå den slitasje som de blir utsatt for. 

 
FörderTec GmbH

FörderTec GmbH har spesialisert seg på levering av kjedetransportører med senksmidde kjedelenker i settherdet stål og med medbringere som er påsveist etter induksjonsmåten.

FörderTec GmbH kjedetransportører: 

 • leveres for både horisontal- og vertikaltransport opptil 90 graders stigning.

 • utføres både for transport, utmating og dosering for de fleste materialtyper.

 • leveres i lukket konstruksjon og med høy driftssikkerhet og lang levetid for de aller fleste typer av massegods.

 • ​dimensjoneres ut fra materialtype, om det er finkornet eller grovkornet, tørt eller klebende, slitende eller luktintensivt for å oppnå høy driftssikkerhet og problemløs drift.

Vi leverer også enkeltkomponenter til kjedetransportører

FörderTec GmbH har egen produksjon av kjeder. Kjedelenkene utføres i senkesmidd utførelse og av settherdet stål, 16MnCr5 eller 42CrMo4, og leveres med standard deling 142 mm eller forsterket utførelse med deling 260 mm. Medbringerne er påsveist lenkene etter induksjonsmetoden som sikrer en høy kvalitet på kjedene, og leveres i forskjellige utførelser tilpasset materiale og den enkelte transportør. 

Enkeltkomponenter vi leverer i samarbeid med FörderTec GmbH er:

 • kjedebolter som leveres i både rustfritt og syrefast materiale (18CrNi8, X20Cr13, X40Cr13).

 • drivhjul som leveres med deling 142 mm eller 260 mm. Tannantall 6-8-10-12 eller 14 tenner. Drivhjulene utføres i stålkvalitet 42CrMo4 og med utskiftbare tennsegmenter og herdete tannflanker.

 • vendehjul som leveres med diameter 175-198-295-390-480-560 mm og stalkvalitet CK60 med herdet løpebane.

 • manganskinner som leveres i størrelser 35x10 - 50x10 - 50x20 og 70x20 mm og med styrespor. Manganskinnene leveres i stålkvalitet X120Mn12.

Besøk nettsiden til FörderTec GmbH

Vi leverer komplette kjedetransportører fra FörderTec GmbH
 

PROSJEKTER

 

OM OSS

Historien om AGH Engineering AS

1946 

Fam Bjorvatn og Ivar Hansen etablerer Moen Smie & Verksted ved Risør

1952

Samarbeid innledes med Ingeniørfirmaet Saxlund i Arendal

1961

Skifter navn til Saxlund Industrier AS og senere til Saxlund AS

1970

Gunnar W. Nilsson blir ansatt som ingeniør i Saxlund AS

1975

Helge Hansen blir ansatt som ingeniør i Saxlund AS

1995

Arne Gryting etablerer Flexiservice AS

1996

Gunnar W. Nilsson og Helge Hansen starter SHS AS i Brevik

1997

Arne Gryting blir ansatt i SHS AS

1997

SHS gjennomfører konstruksjon og prosjektledelse av håndteringsanlegg for søppel

1998

Samarbeid innledes med Saxlund International på silosystemer

2000

Konstruksjon og prosjektledelse utføres for Dtech AS på materialhåndtering- og tørkesystemer

2001

Arne Gryting blir medeier i SHS AS

2003

Samarbeid innledes med Fördertec GmbH på kjedetransportører

2007

Konstruksjon og prosjektledelse utføres innenfor fjernvarme inkludert flis- og askehåndtering

2017

Arne Gryting og Helge Hansen etablerer AGH Engineering AS

2018

Samarbeidsavtale med Fördertec GmbH og Gunnar W. Nilsson

2019

Mottakslomme for næringsmiddelindustrien i Midt-Norge

 

KONTAKT

Henvendelser

Henvendelser kan rettes til post@aghas.no eller ved å benytte kontaktfeltet under. 

Kontaktpersoner

Ingeniør

Helge Hansen

E-post: helge.hansen@aghas.no

Tlf: +47 900 41 100

Ingeniør

Arne Gryting

E-post: arne.gryting@aghas.no

Tlf: +47 907 34 496

Adresse

AGH ENGINEERING AS

Brokelandsheia 110

4993 SUNDEBRU

Norge

E-post: post@aghas.no